Monday, March 9, 2015

ಬೇಂದ್ರೆ ಬೆಳಗು

"ಬೇಂದ್ರೆ" ಅನ್ನೊದ್ರಾಗ ಏನೊ ಖುಷಿ ಅದ..ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ತರ ಬರೀ ಕವಿ ಅಲ್ಲ್ರೀ.. ಅವರೊಬ್ಬ ಮಹಾ ಶಬ್ದ ಗಾರುಡಿಗ ಅದಾರ. ಅವ್ರು ಸಾಹಿತ್ಯದಾಳಕ್ಕ ಇಳಿದಷ್ಟು ಬ್ಯಾರೆ ಯಾರು ಇಳ್ಯಾಕ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಯುಗದ ಕವಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ. ಬೇಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಧಾರೆಯ ಸವಿ ನೀವು ಚೂರು ಅನುಭವಿಸ್ರಿ. ತಪ್ಪದಾ ಬರ್ರಿ.

No comments:

Post a Comment