Wednesday, August 4, 2010

"ಮಾಯಾಮೃಗ" ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಅವಿರತವು, ವಟಿಕುಟೀರ ಅಭಿನಯದ ಪೃತ್ವಿ ಆರಾಧ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ನಾಟಕ ಮಾಯಾಮೃಗ ನಾಟಕವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 


ದಿನಾಂಕ: ೦೪ ಆಗಸ್ಟ್  ೨೦೧೦
ಸ್ಥಳ: ರಂಗಶಂಕರ
ಬೆಂಗಳೂರು


No comments:

Post a Comment